Đội Ngũ Giáo Viên

all staff

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Thầy Paul Batchelor

  Hiệu Trưởng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Giáo Dục -Trường Đại học Melbourne, Úc

  Thầy Benjamin Burns

  Hiệu phó

  BẰNG CẤP:

  • Thạc Sĩ Giáo dục, dạy tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác – Đại học Buffalo, tiểu Bang New York, Hoa Kỳ

  Cô Bùi Thị Hương

  Quản Lý Học Vụ chương trình Việt Nam

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân giáo dục tiểu học

  Cô Nguyễn Thị Thùy

  Quản Lý Văn Phòng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Ngoại ngữ, Chuyên ngành Tiếng Anh – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội
 • Phụ trách Học Vụ

  Phụ trách Học vụ

  Cô Terri Jill Eayrs

  Quản Lý Sinh Viên khối Tiểu Học

  • Chứng chỉ Giáo dục Cao cấp Khóa học Thạc sĩ TEFL M4 – Chứng nhận Trực tuyến 2018
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Bấm vào đây để xem Hồ sơ nhân viên Giáo viên 2021-2022