Kiểm tra, đánh giá

Kiểm tra, đánh giá là một quan trọng của hoạt động dạy và học tại Trường Quốc tế Singapore và cũng là một yếu tố không thể thiếu của quá trình giảng dạy.

Các phương thức  và quy trình kiểm tra, đánh giá có thể thay đổi tùy theo cấp lớp, môn học và mục đích đánh giá. Kiểm tra, đánh giá còn được sử dụng để quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục tại Trường Quốc tế Singapore.

Phụ huynh được cung cấp Bảng Kết quả Học tập thể hiện  quá trình học tập và thành tích của con mình hai lần trong năm học vào cuối mỗi học kỳ. Thông tin về nội dung giảng dạy, các hoạt động và sự tiến bộ của học sinh được thông báo hàng tuần đến phụ huynh thông qua Sổ tay Học sinh.

Thông tin chi tiết về công tác đánh giá

Quy trình Đánh giá

Quy trình Đánh giá

Học sinh Trường Quốc tế Singapore sẽ tham gia các kỳ kiểm tra vào cuối Học kỳ Một và cuối học kỳ Hai hàng năm.

Các môn chính bao gồm môn Tiếng Anh, Toán và Khoa học  được đánh giáqua các bài  kiểm tra có nội dung và tỷ trọng tương tự với các bài thi học kỳ của các trường tại Singapore.

Các bài kiểm tra được biên soạn bởi một nhóm giáo viên giàu kinh nghiệm từ các trường SIS, sau đó được kiểm tra,hiệu đính và được gửi đến các học xá của SIS theo quy trình tổ chức và thực hiện chặt chẽ.

Việc đánh giá các môn học khác được thực hiện thông qua việc đánh giá các đề tài, dự án và các bài kiểm định kì của học sinh  do giáo viên bộ môn đảm nhiệm.

Lịch Thi

Lịch Thi 2016 – 2017

Lịch thi được ấn định từ đầu năm học. Vui lòng xem thông tin chi tiết về ngày thi bên dưới.

Học kỳ 1

Bài kiểm tra tiếng Anh 1

Thứ ba – thứ tư  ngày 3 đến 4 tháng 01

Chưa xác định

Bài kiểm tra tiếng Anh 2

Thứ năm, ngày 05 tháng 01

70 phút

Bài kiểm tra tiếng Anh 3

Thứ sáu, ngày 06 tháng 01

110 phút

Bài kiểm tra tiếng Anh 4

Thứ ba, ngày 10 tháng 01

35 phút

Bài kiểm tra Toán 1

Thứ hai, ngày 09 tháng 01

50-60 phút

Bài kiểm tra Toán 2

Thứ hai, ngày 09 tháng 01

75-80 phút

Bài kiểm tra Khoa học

Thứ tư, ngày 11 tháng 01

105 phút

Học kỳ 2

Bài kiểm tra tiếng Anh 1

Thứ hai đến thứ tư, ngày 22 đến 24 tháng 5

Chưa xác định

Bài kiểm tra tiếng Anh 2

Thứ năm, ngày 25 tháng 5

70 phút

Bài kiểm tra tiếng Anh 3

Thứ sáu, ngày 26 tháng 5

110 phút

Bài kiểm tra tiếng Anh 4

Thứ ba, ngày 30 tháng 5

35 phút

Bài kiểm tra Toán 1

Thứ hai, ngày 29 tháng 5

50 – 60 phút

Bài kiểm tra Toán 2

Thứ hai, ngày 29 tháng 5

75 – 80 phút

Bài kiểm tra Khoa học

Thứ tư, ngày 31 tháng 5

105 phút

Báo cáo Kết quả Học tập

Báo cáo Kết quả Học tập

Kết quả học tập được thông báo cho mỗi học sinh vào cuối học kỳ Một và Hai. Phụ huynh cũng được cung cấp những thông tin tóm tắt về tình hình học tập và sự tiến bộ hàng tuần của con mình thông qua Sổ tay Học sinh.

Họp Phụ huynh được tổ chức vào cuối mỗi học kỳ để giáo viên có thể trao đổi về tình hình học tập của học sinh. Phụ huynh cũng có thể đặt hẹn với giáo viên chủ nhiệm của con mình vào bất kỳ thời gian nào trong năm học.

Chứng chỉ Tốt nghiệp Bậc Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE)

Chứng chỉ Tốt nghiệp Bậc Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE)

KinderWorld được Vụ Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục Singapore (SEAB) bổ nhiệm là Đơn vị tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Bậc Tiểu học Singapore dành cho học sinh quốc tế (iPSLE) tại Việt Nam.

iPSLE là kỳ thi quan trọng được tổ chức cho học sinh đã hoàn thành Chương trình Lớp 6. Kỳ thi sẽ cung cấp cho học sinh Trường Quốc tế Singapore chuẩn mực đánh giá về học thuật được công nhận trên thế giới