Thư tháng 3 năm 2018

Newsletter March VI

Bản tin tháng 3/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Vạn Phúc trong tháng 3/2018 như sau:

• Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03

• Thi đấu giao hữu giữa các câu lạc bộ

• Thi đấu thể thao Khối 5

• Hoạt động quyên góp sách

• Cuộc thi Olympics Tiếng Anh

• Khóa học trải nghiệm kỹ năng sống Outward Bound

• Ngày Trái đất 2018

• Trình chiếu vòm 360 độ

• Lễ Kết nạp Đội

• Câu lạc bộ sách

• Kết thúc Học phần 3

• Thông điệp từ Hiệu phó

• Đồ dùng thất lạc

SISVP- Newsletter_Mar 2018_VI

SISVP- Newsletter_Mar 2018_EN