Thư tháng 2 năm 2018

Newsletter Feb

Bản tin tháng 2/2018 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin.

Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Vạn Phúc trong tháng 2/2018 như sau:

• Họp Phụ huynh

• Câu lạc bộ

• Chương trình Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound

• Các hoạt động sắp tới

SISVP- Newsletter_Feb 2018_VI

SISVP- Newsletter_Feb 2018_EN