Đội Ngũ Giáo Viên

all staff

 • Đội ngũ Quản lý

  Đội ngũ Quản lý

  Mr Ed

  Thầy Edmund Patrick Fitzgerald

  Hiệu Trưởng

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Nghệ thuật -Trường Đại học New England, Úc
  • Chứng chỉ Giáo dục – Trường Đại học New England, Úc
  • Thạc sĩ Quản lý Giáo dục – Trường Đại học Charles Sturt, Úc
  Paul Profile Pic

  Thầy Paul Batchelor

  Hiệu phó

  BẰNG CẤP:

  • Cử nhân Giáo dục
 • Phụ trách Học Vụ

  Phụ trách Học vụ

  Huong

  Cô BÙI THỊ HƯƠNG

  QUẢN LÝ HỌC VỤ chương trình Việt Nam

  BẰNG CẤP

  • Cử nhân giáo dục tiểu học
 • Giáo viên

  Giáo viên

  Vui lòng tải về để xem Danh sách Giáo viên trường Quốc tế Singapore tại Vạn Phúc

  Giáo viên Tiểu học

  Giáo viên chuyên trách và giáo viên dạy thay