Cựu học sinh

Hội cựu học sinh Trường Quốc tế Singapore tại Việt Nam

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc thành lập Hội Cựu Học Sinh Trường Quốc tế Singapore tại Việt Nam (SISVAA).

Hoạt động của Hội Cựu sinh viên sẽ khuyến kích và và thúc đẩy mối quan hệ tương hỗ giữa các cựu học sinh và học sinh hiện tại, giữa các cựu học sinh với nhau và với KinderWorld Việt Nam.

Hội Cựu học sinh là kênh liên lạc hữu hiệu  cho các cựu học sinh phát triển mạng lưới bạn bè, kết nối và chia sẻ thông tin, phát triển quan hệ đối tác nghề nghiệp và tạo ra các cơ hội việc làm.

Các học sinh hiện tại cũng sẽ được hưởng lợi từ hoạt động của Hội. Các em có cơ hội kết nối với các cựu học sinh của trường, những người anh, người có thể hỗ trợ các em tiếp cận nhiều cơ hội học tập trên khắp thế giới.

Liên hệ với Hội cựu học sinh SIS tại Việt nam.

Điểm đến của học sinh

Trường Quốc tế Singapore thuộc Tập đoàn Giáo dục KinderWorld đã và đang giảng dạy chương trình Chứng chỉ Đánh giá Toàn cầu (GAC) và chương trình Cambridge cấp độ A trong nhiều năm qua. Hiện nay, rất nhiều cựu học sinh của chúng tôi đang học tập tại các trường đại học trên toàn thế giới.

Theo thống kê, hơn 95% cựu học sinh của chúng tôi hiện đang theo học ở tại các trường đại học trên toàn thế giới.

Điểm đến của cựu học sinh

student_des

Đọc thêm về Bản tin cựu học sinh