Outward Bound

Outward Bound là tổ chức giáo dục quốc tế độc lập, phi lợi nhuận với hệ thống khoảng 40 trường trên toàn thế giới và đào tạo cho hơn 200.000 học viên mỗi năm. Chương trình Outward Bound hướng đến mục đích thúc đẩy sự phát triển cá nhân và các kỹ năng xã hội của học viên thông qua các hoạt động thử thách, thám hiểm ngoài trời. Outward Bound Việt Nam đã hoạt động từ tháng 11 năm 2016 và chúng tôi đã ký biên bản chính thức công nhận nhà cung cấp dịch vụ giáo dục trải nghiệm ngoài trời, theo đó Outward Bound Vietnam sẽ tiến hành một loạt các chương trình giáo dục cho học sinh và các chương trình phát triển cho nhân viên của chúng tôi, hướng tới tích hợp giáo dục ngoài trời vào chương trình giảng dạy.

Trường Quốc tế Singapore (SIS) rất hân hạnh tích hợp Chương trình OBV vào chương trình giảng dạy của Nhà Trường, dành cho học sinh từ Lớp 4 trở lên nhằm nâng cao sự phát triển toàn diện của học sinh. Cụ thể, học sinh sẽ hiểu rõ hơn về cách làm việc nhóm thông qua việc giải quyết các thử thách thể chất đa dạng, cân nhắc các nhu cầu khác nhau, phong cách học tập cá nhân và các yếu tố văn hóa khi làm việc trong nhóm. Chương trình OBV cũng sẽ góp phần rèn luyện khả năng độc lập, trách nhiệm của học sinh cũng như nâng cao sự tự tin và phẩm chất lãnh đạo. Qua Chương trình OBV, học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động xây dựng đội nhóm khác nhau dưới sự hướng dẫn và giám sát của các giảng viên OBV được đào tạo bài bản và nhân viên của SIS.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại: www.obv.vn

Hình ảnh học sinh tham gia chương trình OBV tại Bình Định

outward-bound-vietnam-1

outward-bound-vietnam-2

outward-bound-vietnam-3

outward-bound-vietnam-4