Bản tin

SIS-VP-Newsletter-Nov-2017-EN-1

Thư tháng 11 năm 2017

In Uncategorized

Bản tin tháng 11/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Vạn Phúc…

Continue reading »

SIS-VP--Newsletter_Oct-2017_ENG-1

Bản tin tháng 10 năm 2017

In Uncategorized

Bản tin tháng 10/2017 được cập nhật hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. Vui lòng nhấn vào đường dẫn để tải về bản tin. Những tin tức nổi bật của Trường Quốc tế Singapore, học xá Vạn Phúc…

Continue reading »